Större ägare

De 10 största ägarna per den 2018-06-30

Namn   Innehav (%) Röster (%)
Jpmp Konsult AB   18,18 18,18
Hocaoglu, Sebahattin   13,36 13,36
Avanza Pension   3,97 3,97
Erdelji, Emil   3,36 3,36
Gustafsson, Patrik   2,49 2,49
Wennerlund, Johan   1,80 1,80
Gustavsson, Anders   1,79 1,79
Nordnet Pensionsförsäkring AB   1,42 1,42
Johansson, Jan Emanuel   1,05 1,05
Lindell, Karl-Emil   1,03 1,03
S:a 10 största ägarna   48,45 48,45
       
S:a övriga ägare   51,55 51,55
Summa 2018-06-30   100 100