Finansiell kalender

Kommande rapporter

2016-05-26   Delårsrapport för januari – mars 2016
2016-08-17   Delårsrapport för januari – juni 2016
2016-11-24   Delårsrapport för januari – september 2016
2017-02-23   Bokslutskommuniké för 2016