2018-05-24: Delårsrapport januari – mars 2018

  •  Orezone AB arbetar aktivt med att söka industriella partners för att driva Fetsjön- Ormbäcken projektet vidare enligt fastställd plan.
  • Extra bolagsstämma rörande Företrädesemission hölls den 14 mars
  • Ny geologisk konsult knyts till bolaget
  • Resultatet för januari – mars 2018 uppgick till – 131 Tkr

 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Resultatet för perioden januari till mars 2018 uppgick till -131 Tkr. Resultatet för första kvartalet 2018 uppgick till -131 Tkr. Nettoomsättningen under perioden var 0 Tkr.'

 

VERKSAMHETSÖVERSIKT

Orezone AB (publ) är ett renodlat mineralprospekteringsbolag med övergripande syfte att identifiera, förvärva och förädla råvarubaserade tillgångar. Genom att investera i prospektering skapas mervärden i bolagets olika projekt som sedan avyttras vid kommersiellt lämpliga tidspunkter. Orezone prospekterar bland annat efter sällsynta jordartsmetaller (REE) och basmetaller som bly, koppar och zink. Samtliga objekt ligger i glesbygd, men samtidigt nära vägar och annan viktig infrastruktur.

 

VD:s kommentar

Bäste aktieägare,
Mitt stora arbete har under första kvartalet handlat i stort om att få till en företrädesemission, vilket en extra bolagsstämma beslutade om 14 mars.


Syftet är att finansiera fortsatta och fördjupande undersökningar inom Fetsjön - Ormbäcken området samt att kunna fortsätta Bolagets långt framskridna arbete med att söka industriella partners för att driva Fetsjön - Ormbäckenprojektet vidare.


Jag har även lagt stort fokus på att hitta en ny geologisk konsult att jobba med och det har vi lyckats med genom att knyta till oss Jan-Olof Arnbom. Jan-Olof har ett mångårigt förflutet inom hos Sveriges geologiska undersökning (SGU), bland annat som chef för enheten för Gruvnäring.
Under våren och sommaren skall vi nu, tillsammans med Jan-Olof, bedriva fortsatta och fördjupande undersökningar inom FetsjönOrmbäcken området samt påbörja ytterligare lakningsförsök.


En spännande tid och utveckling för Orezone och aktieägarna är att vänta!
Maj 2018
Lars Blixt

Verkställande direktör

 

Bifogad fil:
» OREZONE_Q1_RAPPORT_18.pdf