Orezones projektportfölj innehåller en rad mineralprospekt och metaller. Bolaget innehar per november 2015 tio undersökningstillstånd om 15 816 hektar och utvärderar kontinuerligt nya områden som faller inom bolagets strategi. Samtliga tillstånd ligger i stråk, så kallade metallogenetiska områden, vilka Sveriges geologiska undersökning, SGU, definierat som intressanta ur prospekteringssynpunkt.

norrlandsaxa2

 

GÄLLANDE UNDERSÖKNINGSTILLSTÅND
(november 2015)

BenämningLänKommunMineralGiltig t o mAreal
Fetsjön nr 1 Västerbotten Dorotea V, Mo, REE 2018-10-28 304
Rönnberget nr 1 Västerbotten Dorotea V, Mo, REE 2018-09-23 1 698
Surberget nr 1 Västerbotten Vilhelmina V, Mo 2017-12-19 3 880
Svärmyrbodarna nr 1 Västerbotten Åsele Zn, Pb, Ag 2018-09-10 257
Svartlå nr 3 Norrbotten Boden Ni, Pt 2017-07-17 4 426
Sarvastjärnen nr 1 Norrbotten Älvsbyn Cu 2017-08-21 3 496
Fallmossen nr 1* Värmland Filipstad Zn 2017-02-27 683
Vinsberget nr 1* Värmland Filipstad Zn 2017-02-27 204
Fågelåsen nr 1 Värmland Filipstad REE 2017-02-27 57
Nollaberget nr 1 Värmland Torsby REE 2017-10-24 811
S:a 10 tillstånd         15 816

* Ligger i projektområdet Saxå.

Au Guld
Cu Koppar
Zn Zink
Ni Nickel
Pt Platina
Mo Molybden
V Vanadin
REE Sällsynta jordartsmetaller